Brđanka

BrdjankaBrđanka (lat. arnica montana) u narodu poznata kao arnika, planinska arnika, moravka, veprina, zlatenica, gorski potres, žuta brđanka, aronk, veprovac, konjski petorvac, paprica…

Brđanka se sastoji od eterskog ulja, smole, tanina, arnicina, boje, flavonida, gorke i ljute materije, arnisterola, u korijenu pored toga još ima i inulin. Koristi se cvijet, rizom, korijen i list, beru se cvijet i list u maju, junu i julu dok korijen  i rizom u septembru, martu i oktobru.

Komentari